Kontakt

Kontaktovať predajcu:
mobil (pracovné dni 09.00h – 15.00h):
+421 911 142 121
e-mail: mira-fashion@mira-fashion.sk

Sídlo spoločnosti:
dies, s.r.o.
Koceľova 8
949 01 Nitra
Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:
mira-fashion
Kalinčiakova 1
949 01 Nitra
Slovenská republika