Ošetrovanie tovaru

Pranie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pred prvým použitím model jemne preperte v rukách. Všetky modely je potrebné prať vždy výlučne ručne, aby sa nepoškodili kamienky.

Žehlenie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Všetky modely je možné žehliť, avšak výlučne cez ďalšiu látku, aby neprišla žehlička priamo do kontaktu s modelom. Žehlenie parnou žehličkou je prípustné tiež za podmienky, že žehlička nepríde do priameho kontaktu s modelom, prípadne si môžete po prepraní model zavesiť na vešiak a po presušení zostane nepokrčený.

 

V prípade nedodržania uvedeného postupu pre ošetrovanie odevov nezodpovedáme za chyby a vady vzniknuté na modeloch mira.